Városháza


 

 - Ügyfélfogadás

 - Ügyfélfogadás 2

 

 

 

Vámospércs Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális, 2020. évi fordulójához. A pályázatok benyújtására 2019. november 5-ig van lehetőség. A pályázatok elbírálásának határideje 2019. december 5.

A pályázati kiírás értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

.

„B” típusú pályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

- pályázati kiírás.doc

- A típusú pályázati kiírás 2020 év.doc

- B típusú pályázati kiírás 2020 év.doc

 

 

 

 

Labor változások

 

 

 

- DHK-13-29-2019

 

 

 

- Ügyfélfogadás

 - Ügyfélfogadás 2

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester