Városháza


 

 - Felhívás

 - Igénybejelentő

 

Vámospércs településen nem működik önkormányzat által finanszírozott bölcsőde tekintettel arra, hogy a 10 000 fő alatti település nem köteles önkormányzati bölcsődét fenntartani.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosítása következtében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a településen 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a negyven főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításnak az Önkormányzat 2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) számú NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak igényfelmérési kötelezettsége van.

A települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy szülő vagy más törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő)  április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és

minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatainak alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja –e a negyven főt.

Az önkormányzat mini bölcsődei ellátás formájában kívánja biztosítani a bölcsődei szolgáltatást.

Kérem a Tisztelt szülőket, hogy igények megismerése, felmérése érdekében szíveskedjenek bölcsődei ellátás iránti igényüket, indokolással együtt 2020. április 15. napjáig a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Irodában (4287 Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó) bejelenteni.

 

Vámospércs, 2020. 02. 17.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                            Kanyóné Papp Klára

                                                                                                       jegyző


 

 

 

Vámospércs Vállalkozói fórum (2020.02.17.)

Több mint 15 éve annak, hogy Hazánkban leszereltek a mindezidáig utolsó sorkatonák. A tömeghadsereget felváltotta az önkéntes alapon működő professzionális haderő, a sorkatonákat pedig a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák, akik immár toborzás útján csatlakozhatnak a sereghez. Ennek apropóján kerestük fel az év első napjaiban a Debrecenben működő megyei toborzó irodát.

Mint ahogy az már több fórumon is elhangzott, a kormány és a honvédelmi vezetés kiemelt célja, hogy a Magyar Honvédség a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé váljon. Ennek érdekében folyamatosan emelkedik a védelmi költségvetés, amely 2020-ban meghaladja a 600 milliárd forintot. Miközben a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében folyamatosan zajlik a korszerű hadieszközök beszerzése, egy olyan kiszámítható életpályamodell felépítése is zajlik, amely elismeri a katonák szolgálatát, méltó megélhetést biztosít számukra.

„A Magyar Honvédség a biztos munkahely mellett folyamatos képzési lehetőségeket nyújt, illetve lehetőség van a meglévő munkahely, vagy folyamatban lévő tanulmányok mellett a tartalékos szolgálat vállalására is. Tapasztalataink alapján a katonai pálya továbbra is népszerű Hajdú-Bihar megyében” – tudtuk meg Tóth Imre őrnagytól, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ toborzó részlegvezetőjétől. A toborzó iroda vezetője számokkal is alátámasztotta mindezt, hiszen mint elmondta, 2019-ben a megyéből 192 fő vonult be szerződéses katonai szolgálatra, 135 fő vállalt önkéntes tartalékos szolgálatot, 57 fő pedig valamelyik katonai tanintézetben kezdte meg a 2019/20-as tanévet.

A Péterfia u. 58/a szám alatt található Toborzó Irodában ottjártunkkor is többen érdeklődtek a honvédségben vállalható szolgálati lehetőségekről. Nem meglepő módon – hiszen az év eleje a pályaválasztás időszaka – ketten közülük a katonai tanintézetbe történő jelentkezési lapot töltötték ki éppen.

„Akik az érettségi bizonyítvány megszerzését követően hivatásos katonai pályára készülnek, azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, illetve az MH Altiszti Akadémiára adhatják be a jelentkezésüket. A 2019/20-as tanévtől „Acélkocka” néven egy megújított altisztképzési rendszert dolgozott ki a Magyar Honvédség. Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet biztosít, illetve a jelentkezők előképzettségének és érdeklődésének megfelelő karrierlehetőséget kínál” - tájékoztatott Tóth őrnagy.

Az iroda ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek azok is, akik munkalehetőséget keresnek. A szerződéses katonai szolgálat állandó, napi munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos forma azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban.

„Folyamatosan várjuk az érdeklődőket, hiszen számos munkakörben tudunk beosztást kínálni. A Magyar Honvédség biztos megélhetést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget garantál tagjai számára. Az alapfizetés mellett étkezési és utazási támogatásban is részesülnek a katonák, alapilletményüket plusz juttatás, pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés tovább növelheti. Akit érdekel az egyenruhások világa, szeretne hozzánk tartozni, ne habozzon, tudunk számára olyan szolgálati formát kínálni, amely megfelel az élethelyzetének, elképzeléseinek, céljainak” – zárta a beszélgetést Tóth Imre őrnagy.

kép1

kép 02

kép 03

Fotó: Koncsek Barna főhadnagy, illetve Magyar Honvédség archív

 

 

 

 

 - Ügyfélfogadás

 - Ügyfélfogadás 2

 

 

PÁLYÁZAT KIÍRÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK RÉSZÉRE

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete települési tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázatot ír ki a településen élő középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére.

2019/2020. TANÉV II. félévére

 

Letöltés:

6. melléklet Települési ösztöndíj pályázati kiírás 2019-20. 2 félév

6. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM VÉGLEGES

 

 

 

 

Vámospércs Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit módosítani kívánja új homokbánya létesítése érdekében.

A módosítás társadalmi egyeztetési dokumentációja megtekinthető Vámospércs Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.vamospercs.hu) és papír alapon a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában.

Vámospércs, 2020. január 15.

 

Letöltés: TRTmod_2020_homokbanya_Vamospercs_edok jan. 16.


                                                                                   Ménes Andrea sk.
                                                                                        polgármester

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester