Városháza


Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4287 Vámospércs, Nagy utca 28. 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2018. október 16. - 2023. október 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Nagy utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű működtetése, a vezetéshez kapcsolódó munkáltatói és egyéb feladatok ellátása, figyelemmel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú  
   szakirányú végzettség, szakképesítés,
 •   Szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •   magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •   Felsőfokú képesítés, szociális szakvizsga,
 •   számviteli, költségvetési szerv vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •    vezetői tapasztalat, gazdálkodás területén jártasság - Legalább 1-3 év szakmai
  tapasztalat,
 •    helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 •   Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.
 •  Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló postai feladószelvény másolata, az Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
 •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41.§-a szerinti összeférhetetlenség, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó elfogadó szándéknyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ménes Andrea polgármester nyújt, a 52-591-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Béke utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4139/2018, valamint a beosztás megnevezését: Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető.
 •   Személyesen: Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület személyesen hallgatja meg. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •   Vámospércsi Hírek újság
 •   honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vamospercs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 7.

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

 

Öregségi nyugdíjasok, valamint a nők 40 éves jogosultsági idővel nyugdíjba vonultak jelentkezését várjuk

nyugdíjas szövetkezeten belüli kedvező foglalkoztatásra Vámospércsre, a PRIMA ENTEN Kft-hez, fizikai munkavégzésre.

 • Bérezés 900 Ft/óra
 • Korhatár: 67 év

Részletekről érdeklődni lehet a HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztályán a 63/510-544-es telefonszámon Kovács Máriánál, illetve a PRIMA ENTEN Kft. ügyintézőjénél személyesen a 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 6. címen,     

vagy

a Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet debreceni irodájában (4025 Debrecen, Széchenyi u. 48.)

 

 

 

Rezsicsökkentés tájékoztató

 
 

 - Tájékoztatás

 - Adatkezeési tájékoztató

 - Igénybejelentő nyilatkozat

 

HŐSÉGRIADÓ

 
 

 - Hírdetmény

 

Tisztelt szülők!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó Erzsébet-utalványra azok a gyermekek jogosultak, akiknek a támogatása

 1. augusztus 01-jén fennáll.

Amennyiben a gyermekének megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye 2018. július 31. napjáig lejár, a támogatás ismételt megállapításához, és az utalványra való jogosultsághoz új kérelmet kell benyújtania, 2018. augusztus 01. napjáig, a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában (4287 Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4. ajtó).

Vámospércs, 2018. július 26.

Kanyóné Papp Klára

                                               jegyző

MÁV-START HIRDETMÉNY

 

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
2018. augusztus 04-től 2018. augusztus 26-ig
a 100 sz. vasútvonalon Kaba - Debrecen állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonat módosított
menetrend szerint közlekedik.

 

Hírdetmény:

 - Hirdetmeny_105_Kaba-Debrecen_0804_0826

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester