Városháza


 

- dhk-13-3-2019 Vámospércs

- dhk-13-3-2019 Vámospércs térkép

 

 

 

Figyelem!

 

2019.02.19. Kedd

2019.02.26. Kedd

2019.03.05. Kedd

2019.03.12. Kedd

 

Rendel:Dr Kerekes Valéria

Rendelési idő:8- 10 ó

 

Megértésüket köszönjük.

dr.Mechler Andrea Házi gyermekorvos

 

 

 

 

 

Pályázati kiírás:

- Települési tanulmányi Ösztöndíj 2018-19 II. félév

 

 

KatonaDolog(plakat)

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lakóhelyén 2018. december 31 - ig a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. , 2019. január 1 - től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el a víziközmű - szolgáltatást . Közös c élunk, hogy az átállást, a szolgáltató váltást gördüléken n y é tegyük. Tájékoztatjuk, hogy a vízmérő k leolvasását e lőreláthatólag 2018. december 1 - je és 20 - a között végzik el a TRV Zrt . munkatársai. A szolgáltató váltás elengedhetetlen feltétel e a F elhasználókkal történő elszámolás. A TRV Zrt. által kiállított utolsó számla 20 19. januárban kerül kézbesí tésre Önök felé. Kérjük , a korrekt elszámolás érdekében segíts e munkánkat, s az adott időpontban biztosíts a a bejutást a felhasználási helyére ! Segítő közreműködés é t , együttműködését előre is köszönjük! Kelt; Szolnok, 2018. november 28 . Tisztelettel,

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.                                   Debreceni Vízmű Zrt.

 

- Lakossági értesítő

 

 

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit módosítani kívánja.

A településfejlesztési koncepció  és azt megalapozó vizsgálati dokumentáció elkészült, mely megtekinthető Vámospércs Városi Önkormányzat  hivatalos honlapján (www.vamospercs.hu) és  papír alapon a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában (Vámospércs, Béke u. 1. sz ).

Vámospércs, 2018. október 24.

 

Ménes Andrea sk.

polgármester

 

- Telepulesfejlesztesi_Koncepcio_Vamospercs_2018_ed

- Megalapozo_vizsgalatok_Vamospercs_2018_edok

- V_11_Osszesitett_vizsgalatok_belterulet_Vámospércs

- V_12_Osszesitett_vizsgalatok_kulterulet_Vámospércs

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester