Városháza


 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lakóhelyén 2018. december 31 - ig a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. , 2019. január 1 - től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el a víziközmű - szolgáltatást . Közös c élunk, hogy az átállást, a szolgáltató váltást gördüléken n y é tegyük. Tájékoztatjuk, hogy a vízmérő k leolvasását e lőreláthatólag 2018. december 1 - je és 20 - a között végzik el a TRV Zrt . munkatársai. A szolgáltató váltás elengedhetetlen feltétel e a F elhasználókkal történő elszámolás. A TRV Zrt. által kiállított utolsó számla 20 19. januárban kerül kézbesí tésre Önök felé. Kérjük , a korrekt elszámolás érdekében segíts e munkánkat, s az adott időpontban biztosíts a a bejutást a felhasználási helyére ! Segítő közreműködés é t , együttműködését előre is köszönjük! Kelt; Szolnok, 2018. november 28 . Tisztelettel,

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.                                   Debreceni Vízmű Zrt.

 

- Lakossági értesítő

 

 

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit módosítani kívánja.

A településfejlesztési koncepció  és azt megalapozó vizsgálati dokumentáció elkészült, mely megtekinthető Vámospércs Városi Önkormányzat  hivatalos honlapján (www.vamospercs.hu) és  papír alapon a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában (Vámospércs, Béke u. 1. sz ).

Vámospércs, 2018. október 24.

 

Ménes Andrea sk.

polgármester

 

- Telepulesfejlesztesi_Koncepcio_Vamospercs_2018_ed

- Megalapozo_vizsgalatok_Vamospercs_2018_edok

- V_11_Osszesitett_vizsgalatok_belterulet_Vámospércs

- V_12_Osszesitett_vizsgalatok_kulterulet_Vámospércs

 

 

 

Vámospércs Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit módosítani kívánja.

A módosítás véleményezési dokumentációja megtekinthető Vámospércs Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.vamospercs.hu) és papír alapon a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában.

Vámospércs, 2018. október 05.

                                                                                                                                            

              Ménes Andrea sk.

    polgármester

 

- TRTmod_rendezvenyter_Vamospercs_elozetes

 - TRTmod_fout48_2018_Vamospercs_elozetes (2)-48.sz.főút

 

 

Tisztelt Polgármester Hölgyek, Polgármester Urak!

Kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy

 a Vámospércs-Kistérségi Rendelőintézet 

  1. október 13-án (Szombaton)

Zárva tart.

Kérjük a korábban megszokott formában a lakosság tájékoztatásában való közreműködésüket.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

 

 

 - A típusú pályázati kiírás

 - B típusú pályázati kiírás

 - Adatlap

 

 

 - Ügyfélfogadás

 - Ügyfélfogadás 2

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester