Városháza


         

Vámospércs Városi Önkormányzata 19.999.886 forint uniós és hazai támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati felhívás keretében IKT eszközök, szoftverek beszerzésére valamint a könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységek megvalósítására. A projekt 2019. február 28-án sikeresen befejeződött.  

A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzájárult a könyvtári intézményrendszer egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének erősítéséhez és megújításához a szolgáltatások IKT hátterének és a szolgáltatási terek fejlesztéséhez és egyúttal a célcsoport számának emelkedéséhez.

A projekt keretében beszerzésre került nagy teljesítményű adattároló rendszer, mellyel biztosított az adatok hosszú távú, biztonságos tárolása. A hosszú távú üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében egy Windows Server Essential 2016 rendszer került telepítésre, amely biztosítja az adatok megfelelő jogosultság szerinti kezelését, hozzáférését, valamint az IKT eszközök központi felügyeletét, ezzel támogatva a mindennapi munkát. Az eszközrendszer bővül interaktív táblával, projektorral, tablettel, ezáltal hatékonyabbá váltak a szakkörök és jelentős mértékben növekedett a megjelentek aktív részvétele. A grafikai és a képszerkesztő szoftver a könyvtár marketing tevékenységéhez, a már elkészült fényképek szerkesztéséhez, illetve az oktatási anyagok előkészítéséhez nyújthat nagy segítséget. A Könyvtár oktatási, képzési céljait oktatást támogató laptopok (táskával, operációs rendszerrel, Office szoftvercsomaggal, egérrel) beszerzésével biztosították. A laptopok mellett a könyvtárban szükséges asztali számítógépek is beszerzésre kerültek.

A projekt keretében az önkormányzat az elkövetkező 5 évben évente legalább 3 nem formális tanulási program megszervezését és lebonyolítását vállalta.

A projekt megvalósulása során teljes mértékben biztosított volt az egyenlő hozzáférés a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű emberek részére is.

További információ kérhető:

Vámospércs Városi Önkormányzat

4287 Vámospércs, Béke u. 1.

Tel:      + 36 52 591-515

Fax:     + 36 52-591-515

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Vámospércs

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Nagy utca

   

22

62

2019-03-07

08:30

12:30

 

Nagy utca

   

33

83

2019-03-07

08:30

12:30

 

Rákóczi utca

   

1

3

2019-03-07

08:30

12:30

 

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

 
 

Vámospércs településen nem működik önkormányzat által finanszírozott bölcsőde tekintettel arra, hogy a 10 000 fő alatti település nem köteles önkormányzati bölcsődét fenntartani.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosítása következtében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a településen 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a negyven főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításnak az Önkormányzat 2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) számú NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak igényfelmérési kötelezettsége van.

A települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy szülő vagy más törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő)  április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és

minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatainak alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja –e a negyven főt.

Az önkormányzat mini bölcsődei ellátás formájában kívánja biztosítani a bölcsődei szolgáltatást.

Kérem a Tisztelt szülőket, hogy igények megismerése, felmérése érdekében szíveskedjenek bölcsődei ellátás iránti igényüket, indokolással együtt 2019. április 15. napjáig a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Irodában ( 4287 Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó) bejelenteni.

 

Vámospércs, 2019. február 26.

                                                           Tisztelettel:

                                                                        Kanyóné Papp Klára

                                                                                 jegyző

bölcsődei igénybejelentő lap 

 

 

 

- Ügyfélfogadás

 - Ügyfélfogadás 2

 

 

 

- Zárvatartás

 

 

 

- dhk-13-3-2019 Vámospércs

- dhk-13-3-2019 Vámospércs térkép

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester