Városháza


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt vámospércsi lakosokat, hogy a Polgármesteri Hivatal -2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 21/2019. (III.11.) képviselő-testületi határozata alapján

július 15. napjától 2019. július 26. napjáig igazgatási szünet miatt zárva tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés) intézése ügyeleti rendszerben történik az alábbi telefonszámon: +3620/ 268-78-44.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalunknak címzett postai küldemények átvételét 2019. július 29. napjával kezdődően fogjuk lebonyolítani.

Megértésüket megköszönve:

 

 Ménes Andrea                                      Kanyóné Papp Klára

          polgármester sk.                                               jegyző sk.

 

 

 

 

- Büfé pályázati felhívás

 

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit módosítani kívánja.

A módosítás társadalmi egyeztetési dokumentációja megtekinthető Vámospércs Városi Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.vamospercs.hu) és papír alapon a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában.

Vámospércs, 2019. június 24.

   

Ménes Andrea sk.

polgármester

 

- TRTmod_Vamosgep_telephelybovites_edok

 

 

 

Egyeztetési dokumentáció A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti - „Tárgyalásos eljáráshoz”

VÁMOSPÉRCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Vámosgép Kft telephelybővítésével összefüggő módosítása

 

- TRTmod_Vamosgep_telephelybovites_edok

 

 

 

- Hőségriadó

 

 

 

- Óvodavezetői álláshirdetés

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester