Városháza


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt vámospércsi lakosokat, hogy a Polgármesteri Hivatal – a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 23/2020. (II.10.) képviselő-testületi határozata alapján

2020. július 13. napjától

2020. július 24. napjáig

 igazgatási szünet miatt

zárva tart.

 

Az igazgatás szünet utáni első munkanap: 2020. július 27.

Az igazgatási szünet ideje alatt az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés) intézése ügyeleti rendszerben történik az alábbi telefonszámon: +3620/ 268-78-44.

 Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalunknak címzett postai küldemények átvételét 2020. július 27. napjával kezdődően fogjuk lebonyolítani.

 Az igazgatási szünet időtartama alatt a Debreceni Vízmű Zrt. ügyfélfogadása szünetel.

 Megértésüket megköszönve:

 

 Ménes Andrea                           Kanyóné Papp Klára

  polgármester                                       jegyző

 

 

                                         

 

 - FORMANYOMTATVÁNY Iskolakezdésihez

 

 

A3EFI

 

 

 

 

 - Tájékoztató EFER bevezetéséről

 

 

 

A járványügyi helyzetre és a nyári szabadságokra való tekintettel a házi gyermekorvosi rendelés az alábbiak szerint fog működni:

 

2020.06.02-2020.07.03.       Minden nap:   8 -12 ó 

                                                 Tanácsadás:     Hétfő: 12 ó ,   Szerda  12 ó

                                                 Rendel: Dr. Mechler Andrea

 

2020.07.06.-2020.07.19.    Minden nap:   8-10 ó

                                                Tanácsadás:   Péntek 10-11ó

                                                Rendel: Dr. Zsadányi  Judit   

     

2020.07.20-2020.08.02.     Hétfő:       8-11ó     Tanácsadás: 11-12ó

                                                Kedd  :      8-10ó        

                                               Szerda:      8-10ó     Tanácsadás: 10-11ó   

                                               Csütörtök: 8-11ó

                                               Péntek:      8-10ó

                                               Rendel: Dr. Mechler  Andrea

 

2020.08.03.-2020.08.16.    Minden nap:  8-10ó

                                                Tanácsadás: Péntek 10-11ó

                                                Rendel: Dr. Zsadányi Judit

 

2020.08.17-2020.08.31.     Hétfő:        8-11ó    Tanácsadás:11-12ó

                                                Kedd:         8-10ó        

                                                Szerda:      8-10ó      Tanácsadás:10-11ó  

                                                Csütörtök:8-11ó

                                                Péntek:     8-10ó

                                               Rendel: Dr Mechler Andrea                              

 

 

 

Óvodás és általános iskolás gyermekek 2020. nyári étkeztetéséről

 

 

  1. Óvoda

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet 1. § alapján 2020. május 25-étől a Vámospércsi Óvoda a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik, a gyermekeket az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint fogadják, ebből következően a jelzett időponttól kezdődően az intézményi gyermekétkeztetést kizárólag az intézményben lévő gyermekek számára biztosítjuk. Az óvoda nyári zárva tartása esetén – mely 2020. augusztus 31-ét megelőzően nem lehet több, mint 2 hét – a rászoruló gyermekek számára a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés biztosítjuk.  

  1. Iskola

Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V.22.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően az általános iskolások étkeztetése 2020. június hóban az alábbiak szerint alakul:

  • június 15-ig az iskolai felügyeletet igénybevevők és a digitális tanrendnek megfelelően otthonról tanulók részére is (igény szerint) az intézményi gyermekétkeztetést biztosítjuk,
  • június 16-a és 26-a közötti időszakban az iskolai napközbeni felügyeletet igénybevevő tanulók részére intézményi gyermekétkeztetést biztosítunk, az iskolai napközbeni felügyeletben részt nem vevő gyermekek részére – amennyiben arra jogosult – a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetést biztosítjuk.
  • június 29-e és augusztus 31. közötti időszakban függetlenül attól, hogy a tanuló az iskolában igénybe vesz-e gyermekfelügyeletet vagy sem, számára – amennyiben arra jogosult – a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei étkeztetést biztosítjuk.

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester