Városháza


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése keretében támogatást nyert 1826219742 azonosítószámú pályázat

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Vámospércs Városi Önkormányzatát 95 735 301Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A felhívás 1. célterületéhez tartozó fejlesztéssel érintett mezőgazdasági út két szakaszból áll, az Acsádi út (0130/2, 090, 0176 hrsz.) és a Csillagos dűlő (0286, 2601 hrsz.). A Vámospércs külterületén található útszakaszok csapadékos időszakban járhatatlanok vagy nehezen járhatóak voltak, dacára a rendszeres karbantartásnak. A mezőgazdasági utak korszerűsítése a település külterületén található mezőgazdasági földterületek, állattartó gazdaságok jobb megközelíthetősége érdekében vált szükségessé. Ugyanis csapadékos időjárás esetén a földekre való bejutás mezőgazdasági gépekkel is igen nehézkes volt, a termény károsodás nélküli kiszállítása szinte lehetetlen volt még száraz időjárás esetén is. A fejlesztéssel érintett útszakasz hossza a Csillagos dűlő vonatkozásában 768 méter, míg az Acsádi út vonatkozásában 2557 méter. Az említett útszakaszok az alábbi pályaszerkezet szerint kerültek kivitelezésre:

Vastagság (cm)

Beépített építőanyag

5

M22 mechanikai stabilizáció

20

M56 mechanikai stabilizáció

20

homokos-kavics réteg

A felhívás 2. célterületének keretében kerültek beszerzésre az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges munkagépek:

  • 1db Hidrot rotációs rézsűkasza
  • 1 db Hidrotrimmer 80 ágvágó kasza
  • 1 db Hidrot AM650 ároktisztító adapter

A projekt megvalósulásával ez az egyszeri beruházás hosszú időre megoldja az útkarbantartás problémáját, mivel a munkagépek üzemeltetési költségei alacsonyak, így az Önkormányzat költségvetésének közel sem annyira megterhelő, mintha vállalkozóknak kellene fizetnie a munkálatok elvégzéséért.

A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Vámospércsen több mint 3 km a mai kornak megfelelő útszakasz, amely által jelentősen javul a településen lévő mezőgazdasági földterületek, gazdaságok megközelíthetősége. Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester