VárosházaI. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok


1.

Vámospércs Városi Önkormányzat éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

 

Költségvetési beszámoló 2017. év

Elemi kötségvetés 2018. év

Költségvetési beszámoló 2018. év

Elemi költségvetés 2019. évKöltségvetési beszámoló 2019. év

Elemi költségvetés 2020. év

Elemi költségvetés 2020. év

Költségvetési beszámoló 2020. év

Elemi költségvetés 2021. év

 

Költségvetési beszámoló 2021. év

Elemi költségvetés 2022. év

Költségvetési beszámoló 2022. év

 

2.

Vámospércs Városi Önkormányzat  foglalkoztatottainak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

Lásd: Rendeletek

3.

Vámospércsi Városi Önkormányzat által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemon.

 

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévell.

 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

Ötmillió forintot elérő szerződések 2018-2022

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

 

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

 

Lásd: Képviselő-testület dokumentumai

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

 

- Közbeszerzési terv

- melléklet

- 24-2014. (III.11.) Közbeszerzési terv.pdf

- 121-2014. (IX.01.) Közbeszerzési terv mód. .pdf

- 127-2014. (IX.15.) Közbeszerzési terv mód.pdf

- 10-2015. (III.31.) Közbeszerzési terv.pdf

- 28-2015. (V.05.) Közbeszerzési terv mód. .pdf

- 52-2015. (V.26.) Közbeszerzési terv mód. .pdf

- 8-2016. (III.25.) Közbeszerési terv .pdf

- 96-2016. (VI.27.) Közbeszerzés terv mód..pdf

- 123-2016. (X.24.) Közbeszerzési terv mód. .pdf

- 24-2017. (III.27.) Közbeszerzési terv .pdf

- 59-2017. (V.29.) Közbeszerzési terv mód. .pdf

- 19-2018. (III.19.) Közbeszerzési terv .pdf

- 25-2019. (III.11) Közbeszerzési terv .pdf"

- 102-2019. (IX.30.) Közbeszerzési terv mód. .pdf

- 18-2020. (II.10.) Közbeszerzési terv .pdf

- 18-2021.(II.17.) Közbeszerzési terv .pdf

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester