Városháza


elugy banner 2Általános tájékoztató

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

E ügyintézés

Elekronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről szóló 190/2020. (V.8.) Kormányrendelet szerinti bejelentés megtehető az alábbi e-mail címen: bejelentes@vamospercs.hu

 

 

Kedves Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere – a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel - a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25) sz. EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ez alapján az alábbiakról tájékoztatom a szülőket:

 1. A kötelező felvételt biztosító óvoda körzetéhez tartozó, Vámospércsi lakóhellyel rendelkező gyerekek beíratásával kapcsolatos teendők:

Az óvoda a fenntartótól kapott lista alapján 2020 április 21-ig felveszi a felvételi körzetéhez tartozó gyerekeket. Ez esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

Tehát a helyi szülők  óvodaköteles korú gyerekeinek beírása automatikusan megtörténik, amennyiben gyermekük óvodai ellátását a Vámospércsi Óvodában kívánják igénybe venni. Beíratással kapcsolatos tennivalójuk nincs.

Abban az esetben, ha más településen kívánják gyerekük óvodai nevelését igénybe venni, elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a 06-20 559 3738-as telefonszámon kérem, hogy jelezzék azt!

 1. A kötelező felvételi körzethez nem tartozó, (Vámospércsen kívüli, a más településről óvodánkba jelentkező gyerekek beíratásával kapcsolatos teendők):
 2. április 17. napjáig a szülőnek szándéknyilatkozatot szükséges benyújtania intézményünk felé, mely tartalmazza a beíratni kívánt gyerek adatait (Név, lakcím, születési adatok, anyja neve, valamint a lakcíme alapján a felvételi körzetéhez tartozó óvoda adatait)
  A szándéknyilatkozatot elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, a 06 20 559 3738 telefonon, vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé.

A más településről benyújtott szándéknyilatkozatok alapján az óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek lakhelye alapján a felvételi körzetéhez tartozó óvoda vezetőjét.

A  beíratással, óvodai felvétellel kapcsolatban az Oktatási Hivatal értesítést fog küldeni az óvodaköteles korú gyerek lakcímére.

Vámospércs 2020. 04. 01.

 

 

 

 - 70 év feletti igénylőlap

 - Tájékoztató 70 év feletti lakosok részére

 

 

 

Országos látogatási tilalommal kapcsolatosan

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-8/2020/EÜIG számú, 2020. március 8-án kelt határozatával a fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók, a szociális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézmények vonatkozásában látogatási tilalom elrendeléséről döntött.

A fenti intézkedéssel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ fontosnak tartja kiemelni az alábbiakat:

Az egészségügyi törvény a betegek személyes kapcsolattartásának több formáját ismeri, ezek közül az egyik a beteg meglátogatása. Az érintett, fokozott védelemre szoruló csoportba tartozó személyek életének és egészségének védelme, megbetegedésük megelőzése érdekében elrendelt látogatási tilalom alapján a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben került ezen kapcsolattartási forma megtiltásra.

A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondozottak egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe a körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban csökkentik. Az érintett személyek kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a látogatási tilalom körébe az alábbiak nem tartoznak, ezért megengedett, azaz nem tilos:

 • A súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg mellett tartózkodhat egy személy.
 • A kiskorú mellett ott lehet a szülő (vagy a szülő, törvényes képviselő által kijelölt személy).
 • A szülő nő mellett lehet egy általa választott személy (például az „apás” szülésnél).
 • A beteget felkeresheti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személy.

A látogatási tilalommal kapcsolatos részletes, helyi szabályokat az intézkedéssel érintett intézmények házirendje határozza meg.

Az érintett személyeknek kötelességük a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekben együttműködni, mint amilyen például a kézfertőtlenítés, védőruha viselése.

 Kérjük a lakosságot, hogy a látogatási tilalommal kapcsolatban felmerült kérdéseik vonatkozásában közvetlenül az ellátásban érintett intézménnyel vegyék fel a kapcsolatot.

 

 

2020. március 13-án (péntek) délután a Polgármesteri Hivatalban tájékoztató előadást tartott a koronavírussal kapcsolatos helyi intézkedési tervről és a március 11-én életbe lépett rendkívüli jogrendről Ménes Andrea polgármester és Dr. Rácz Norbert, a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője. A tájékoztatón városunk intézményvezetői, valamint a nagyobb cégek, vállalkozások vezetői (a főbb munkáltatók) vettek részt. A tájékoztató célja a koronavírus terjedése miatt hozott országos rendelkezések ismertetése volt, továbbá annak megbeszélése, hogy helyi szinten, saját (munka)környezetünkben milyen higiéniai protokoll betartásával lehetséges védekezni a vírussal szemben. A tájékoztatón felszólalt Takács György rendőr százados, a Vámospércsi Rendőrőrs vezetője, aki ismertette a hatályban lévő karantén-szabályokat.
Dr. Rácz Norbert beszámolt a Vámospércs-Kistérségi Rendelőintézet honlapján létrehozott koronavírus tájékoztató felületről, amelyen számos ismeret, videós anyag, ábra segít eligazodni a vírussal kapcsolatos aktuális információkon (a helyes kézmosástól kezdve, a rendkívüli jogrend ismertetésén át a főbb óvintézkedésekig).
A tájékoztató elérhető az alábbi linken: http://vamosszakrendelo.hu/s…/358906/Koronavirus-tajekoztato
A Magyar Kormány által működtetett folyamatosan aktualizált információk pedig itt érhetők el: https://koronavirus.gov.hu/
Kérjük Önöket, figyeljünk egymásra, főként idősebb társainkra és tartsuk be az alapvető higiéniai protokollt (helyes kézmosás, papír zsebkendő használata, szellőztetés, fertőtlenítőszeres takarítás, közösségek, forgalmas helyek kerülése)!

 

Facebook link: https://www.facebook.com/349241761852847/posts/2541684829275185/

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A koronavírus kapcsán Vámospércs város vonatkozásában hozott intézkedésekről

Tisztelt Vámospércsi lakosok!

A Kormányzati intézkedéseket, az intézményvezetőkkel, valamint a helyi Jelzőrendszer tagjaival történt egyeztetéseket, valamint az emberi élet védelmét mindenekelőtt figyelembe véve az alábbi intézkedések megtételét tartjuk szükségesnek Vámospércs városban:

 

ÓVODA

Az Óvoda 2020. március 16. napjától (hétfő) ügyeleti rendben továbbra is fogadja azokat az egészséges gyermekeket, akiknek elhelyezését a szülők semmilyen módon nem tudják megoldani. Kérjük a szülőket, hogy legkésőbb 2020. március 16. napján (hétfő) 15,00 óráig jelezzék az Óvodában az ügyelet iránti igényüket!

Visszajelzés hiányában úgy tekintjük, hogy a szülő a gyermek elhelyezéséről gondoskodni tud!

Amennyiben a családban az egyik szülő nem dolgozik, az Óvoda a gyermek átvételét automatikusan megtagadhatja.

A gyermekek fogadása az Óvoda zárt előterében történik, ahol az intézmény dolgozója várja az óvodásokat. Egyéb indokból az Óvoda területére belépni TILOS! Kérjük a Tisztelt szülőket, hogy a gyermeket kizárólag egy hozzátartozó kísérje, aki az idősek iránti felelősségünket figyelembe véve ne 60 év feletti nagyszülő legyen!

Az Óvoda házirendjére, szabályzataira, valamint a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyermekek óvodai ellátására csak egészséges gyermekek tekintetében van lehetőség!  

További tájékoztatást a lényeges információkról az eljárásrenddel kapcsolatban az Intézmény vezetője, és az óvodatitkár nyújt az alábbi elérhetőségeken:

Németh Jánosné:                  +36-20-559-3738

                                               +36-52-210-026

Csányiné Birki Bernadett:   +36-30-305-0567

 

 

 

ISKOLA

 1. március 16. napjától (hétfő) határozatlan ideig az iskola bezár, a diákok az intézményt nem látogathatják, az oktatás digitális tanrend szerint folyik. Az Intézmény az iskolára vonatkozó minden további információt - beleértve a gyermekétkeztetést is - a KRÉTA rendszerben közöl a tanulóival!

A kiscsoportos gyermekfelügyelet lehetőségéről a Kormányrendelet megjelenését követően határoz az Intézmény, és ez alapján nyújt további tájékoztatást!

 

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom, illetve óvodai ügyeleti rendszer fennállása idején – miután tanítási, nevelési szünet nem került elrendelésre – Önkormányzatunk -kizárólag elvitellel - továbbra is biztosítja a gyermekek intézményi gyermekétkeztetését, függetlenül attól, hogy a gyermek napközben az intézményben, vagy otthon tartózkodik.

Amennyiben valamely nap(ok)ra nem kéri gyermeke étkeztetését, úgy azt kérem - változatlan módon, továbbra is - jelezzék a köznevelési intézmény erre illetékes munkatársainak, akik napi szinten továbbítják a lemondásokat az Élelmezési Intézményünk felé. Ellenkező esetben az élelmezési tevékenységünk tervezhetetlenné és pazarlóvá válik!   

Jelen helyzetre való tekintettel a debreceni, vagy más településen lévő köznevelési intézményekbe (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium) beíratott gyermekek esetében is lehetőség van arra, hogy a gyermek tartózkodási helye szerinti (vámospércsi) önkormányzat biztosítsa az intézményi gyermekétkeztetést. Ennek módja az, hogy a szülő elsőként vegye fel a kapcsolatot a más településen lévő köznevelési intézménnyel (azzal, amelyiknél erre a nevelési- vagy tanévre az intézményi gyermekétkeztetést megigényelte), ott módosítsa/mondja le az intézményi gyermekétkeztetést, illetve ennek megtörténtéről szerezzen be igazolást.

Ezt követően, a helyi Élelmezési Intézményünket (Vámospércs, Iskola utca 1.) keresse meg a gyermek helyi élelmezési nyilvántartásba vételével kapcsolatban, illetve a kedvezményekről történő nyilatkozat megtétele céljából.       

Az ételt kizárólag elvitellel 11:00 - 13:00 óra között, az Élelmezési Intézmény hátsó átvevő helyiségében (az általunk biztosított műanyag dobozokban) lehet átvenni. Az ételért csak egy személy érkezzen, az étel helyszínen történő elfogyasztása és az ebédlő igénybevétele tilos. 

Az esedékes étkeztetés térítési díjak helyszínen, készpénzben történő fizetése szünetel.

A térítési díjak átutalással történő kiegyenlítéséről és minden egyéb kapcsolódó ügyben az Élelmezési Intézmény ad bővebb felvilágosítást a +36-52-210-024. telefonszámon. Az Élelmezési Intézmény bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 61400007-15100711, kérjük, hogy befizetéskor a közlemény rovatban a számla számára hivatkozzon. 

 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

A Szociális Szolgáltató Központban teljes körű látogatási tilalom van, amely a nappali ellátásban résztvevőkre is vonatkozik 2020. március 16. napjától.

A Támogató Szolgáltatást továbbra is a megszokott módon vehetik igénybe a lakosok az Intézményben szabályozott körülmények szerint!

A térítési díjak befizetése az intézményvezető által szabályozott módon történik!

További felvilágosítást az Intézmény vezetője, Pigniczki Mónika nyújt a +36-20-559-8227, és a +36-52-210-081 telefonszámon.

 

VÁMOSPÉRCSI MIKROTÉRSÉGI

CSALÁD-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A Rendkívüli helyzet időtartama alatt az intézményben az ügyfélfogadás szünetel! Sürgős esetben telefonos segítséget vehetnek igénybe a +36-52-591-030 telefonszámon!

A házi segítségnyújtás a megszokott rendben történik!

Tisztelettel kérem a 60 év feletti, illetve a nyugdíjas vámospércsi lakosokat, hogy ne hagyják el otthonukat!

Azon idős emberek részére, akiknek nincs cselekvőképes felnőtt hozzátartozója a településen, igény szerint segítséget nyújtunk a bevásárlásban, a receptek kiváltásában, a csekkek befizetésében.

Igényüket jelezhetik Ménes Andrea polgármesternél a +36-20-410-8834 telefonszámon, vagy napközben a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a +36-52-591-503 telefonszámon!

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Könyvtár és a kulturális intézmény határozatlan ideig zárva tart, a szolgáltatásai és rendezvényei határozatlan ideig szünetelnek!

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A rendkívüli helyzet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban (4287 Vámospércs, Béke u. 1., és Nagy u. 4. sz., (beleértve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodáját is) az ügyfélfogadás szünetel.

Az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, az alábbi telefonszámon. +36-20-268-7844.

Kérjük a Tisztelt ügyfeleket, hogy kérelmeiket elsősorban elektronikusan szíveskedjenek benyújtani, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Szociális ügyekben a +36-52-591-510-es számon tudunk felvilágosítást nyújtani. A szükséges nyomtatványok átvételére és a kérelmek benyújtására a Hivatal főbejáratának előterében biztosítunk lehetőséget!

Helyi adó ügyekben a +36-52-591-015 telefonszámon nyújtunk tájékoztatást!   

VÁROSI PIAC

A Városi Piac továbbra is zavartalanul üzemel! Felhívjuk a lakosság figyelmét a fokozott higiéniai előírások betartására!

 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A rendkívüli helyzet időtartama alatt a háziorvosi és fogorvosi ellátást az alábbiak szerint vehetik igénybe:

 • Kérjük, hogy telefonon egyeztessenek háziorvosukkal, és az utasításaik alapján szíveskedjenek eljárni!
 • A szükséges gyógyszerek felírását is telefonon szükséges egyeztetni!
 • A fogorvosi ellátást rendelési időben is kizárólag sürgős esetekben vehetik igénybe, telefonos egyeztetést követően!
 • A gyermekorvosi alapellátás a Piac u. 4. sz. alatt a Rendelőintézet szabályai szerint történik!
 • Az Orvosi Ügyelet zavartalanul működik, melyet kérem, hogy a fentiekhez hasonlóan csak telefonos egyeztetést követően szíveskedjenek felkeresni. Telefonszám: +36-52-210-018

 

Vámospércs, 2020. március 15.

 

                                                                                               Ménes Andrea

                                                                                                polgármester

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester