Városháza


 

Szociális Szolgáltató Központ


Intézmény címe:  4287 Vámospércs, Nagy u. 28.

Intézményvezető: Kollár Ferenc


Telefon:  +36 52/210-081
Támogató szolgálat telefonszáma:  +36 30/625-4241
E-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fenntartó:  Vámospércs Városi Önkormányzat 4287 Vámospércs, Béke u. 1.

étkezés, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, idősek otthona

 

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.

    támogató szolgálat

Nyirábrány, Hajnal u. 2.

    támogató szolgálat

Újléta, Rózsa u. 17.

    támogató szolgálat

Vámospércs, Debreceni u. 2.

    támogató szolgálat


Tudnivalók az intézményről:

Az alábbi szociális szolgáltatások vehetők igénybe:

Az étkezés, az idősek nappali ellátása, tekintetében a Vámospércs Város közigazgatási területén élő idősek, illetve azok a szociális helyzetük, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek akik saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásához segítséget kérnek.

Étkeztetés:az ellátást igénybe veheti az a személy, aki kora, egészségi állapota, pszichiátriai betegsége, fogyatékossága, vagy szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg étkezéséről más módon nem tud gondoskodni .

Lehetőség van az étel elvitelére vagy a házhoz szállítására.

Idősek nappali ellátása: az ellátást elsősorban azok a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe ,akik egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító ellátást nyújt, a helyi igényekkel összhangban lévő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, rendezvényeknek csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon működik. A Szociális Szolgáltató Központ nappali intézménye a házirendben rögzített nyitvatartási időben vehető igénybe.

A támogató szolgáltatás azon fogyatékkal élő személyeknek nyújt segítséget (mozgás, látás, hallás, értelmi fogyatékkal élő személyek) akik saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához ,valamint egészségi állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásához ezt igénylik . Ellátási terület: Vámospércs, Újléta, Nyírmártonfalva, Nyírábrány.

A támogató szolgáltatás célja, a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetben történő ellátása. Mindenekelőtt a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésére, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtásra irányul.

Személyi segítő szolgálat:

    a fogyatékos személy személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez     a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez     az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez

Információ nyújtás, tanácsadás :

A rendelkezésre álló folyamatosan frissített és bővített adatbázisból igény szerint adatot szolgáltat az igénylőnek, illetve szükség szerint az ügyintézésben segít, és tanácsadást végez.

Szállító Szolgálat:

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatások elérését biztosítja. Szükség esetén személyi segítséggel is kombinálható.

Az ápolást gondozást nyújtó intézményi elhelyezés: Az idősek ápolását-gondozását nyújtó intézményi ellátást azok a személyek jogosultak igénybe venni, akik 18. életévüket betöltötték, és önmaguk ellátására csak részben, vagy egyáltalán nem képesek, továbbá olyan betegségben szenvednek, amely tünet együttes rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ellátási terület: Hajdú-Bihar megye.

A gondozónők, és a lakókkal közvetlenül foglalkozó személyzet igyekszik szebbé tenni a lakók mindennapjait. A sérült, önellátó képességgel részben rendelkező ellátottakat szükségleteiknek és képességeiknek megfelelő gondozásban részesítik. A fizikai jólét, illetve a testi higiéné biztosítása az adott műszakot vezető gondozónők feladata. A szabadidő kellemes, és hasznos eltöltését, a társas kapcsolatok iránti igény kielégítését a változatos programok, foglalkozások nyújtják.

A mentális, és pszichés támogatásról, a mentálhigiénés munkatárs, a foglalkoztatás szervező, valamint a műszakot vezető gondozók gondoskodnak.

A gondozási tevékenység célja, hogy az otthon lakói lehetőségeikhez képest önállóan tudjanak élni, tevékenykedni.

Az ellátás során az intézményi jogviszonyban álló személyek egyéni bánásmódban részesülnek, amely az igénybe vevő kora, egészségi állapota, képességei, és egyéni adottságai szerint alakul. Az intézmény különböző programokkal biztosítja a családi, társadalmi kapcsolatok fenntartását, ápolását.

A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjak összegét az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. A rendelet megtekinthető itt

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester