Városháza


 

Az óvoda neve: Óvoda Vámospércs

Címe: 4287 Vámospércs, Iskola u. 4.

Telefon: +36 52/210-026

 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alapító okirat száma, dátuma: 100/2010.(IV20.)sz határozat

módosítása: 2010 július 1.

Intézményvezető neve: Németh Jánosné

Fenntartó: Vámospércs Városi Önkormányzat, 4287 Vámospércs, Béke u. 1.

 

A programot benyújtja az óvoda nevelőtestülete.

A program átdolgozását a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 39/D.§(9) bekezdés szerint szervezett nevelés tette szükségessé.

 

óvoda másolata

 

2. Helyzetkép az óvodáról

 

Városunk az ország keleti részén, Hajdú-Bihar megyében, Debrecenhez 20 km.-re fekszik. Nagy történelmi múltra visszatekintő hajdútelepülés.

 

Sok hátrányos helyzetben lévő család - elsősorban anyagi fedezet híján -, de érzelmi alapon sem tudja biztosítani, illetve teljesíteni a rá háruló feladatokat. A hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nagy többsége óvodába lépéskor rendelkezik az alapvető higiénés és viselkedési szokásokkal. A hátrányok leküzdésében a következetes, folyamatos nevelőmunka során a modellértékű nevelést folytató családok gyerekeinek ismereteire, tapasztalataira építünk leginkább - hisz tudjuk az óvodáskorú gyerek számára a felnőtt mellett a gyermektársa is minta.

A helyi viszonyokat figyelembe vevő programunk készítésével sikerül egyénre szabottabb feladatokat adni, és azokat a leghatékonyabb eszköz-, módszerhasználattal eredményesen megoldani.

Településünkön 1 óvoda működik, 10 csoporttal (250 fő részére). 1977-ben épült óvodánk, mely akkor 4 csoportos (100 fős volt), 2-2 csoport bővítésére került sor 1982-ben ill. 1988-ban. Az óvoda a város régi főutcájából nyíló kis utcában található. Elől park kialakított sövénnyel, örökzöld fákkal, rózsakerttel, virágokkal. Vonzó, tiszta külső és belső környezetben fogadjuk a gyermekeket. Udvarunk a bővítések miatt sajnos elég kicsi lett, a jelenlegi gyermeklétszámhoz mérten. Óvodánk megfelelő komfortfokozattal rendelkezik (öltözők, mosdók csoportonként biztosítottak). Fűtése gázzal megoldott, a szennyvíz elvezetése központi aknába történik. Óvodánk telefonnal, internetes hálózattal rendelkezik.

Intézményünkben működő konyhánk biztosítja a korszerű táplálkozás igényének megfelelő étrendet, a változatos étkezést.

A szülők nagy többsége igényli az óvodát - munkahely híján is, úgy gondoljuk érzékelik a közösség fejlesztő hatását. Munkánkat együttműködésükkel segítik, a napi kapcsolattartás lehetőséget nyújt számukra az óvodai életbe való betekintéshez.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleit személyesen felkeressük és felajánljuk számukra az óvodai nevelés lehetőségét.

 


Alapelveink:

Az óvodai nevelés a családi nevelést segíti és kiegészíti, a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg.

Szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítunk a napirend folyamán. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másságot, ápoljuk a multikulturális, interkulturális értékeket.

Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben, a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számára kötelesség.

Fontosnak tartjuk az óvónők és közvetlen segítőik részéről a példamutatást. Elősegítjük a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni képességeinek kibontakozását, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek egyéni fejlesztését.

Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogokat, alapvető szabadságukat tiszteletben tartjuk, az egyenlő hozzáférés biztosításával.

Az alapelvek megvalósulása érdekében valamennyi tevékenység során a mással nem helyettesíthető játékra építünk.


Gyermekképünk:

Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, településükhöz és környezetükhöz

pozitív módon kötődnek, nyitottak, érdeklődők, másokat elfogadók és együttműködők. Pedagógusképünk:

A gyermekszereteten alapuló pedagógiai optimizmus, humanizmus jellemezte óvónő, aki megértő, segítőkész. Hisz a gyermekek fejlődésében, elfogadja a különbözőségeket, érvényesíti a diszkrimináció tilalmát. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, megújulásra kész. Lehetőségünk van az önállóságra, kezdeményezésre. Az egy csoportban dolgozók elfogadják és erősítik egymás értékeit.


Jövőképünk:

Az élménygazdag mindennapok megteremtésével olyan gyerekek nevelése, akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez.

Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs.

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester