Városháza


 

 - Felhívás

 - Igénybejelentő

 

Vámospércs településen nem működik önkormányzat által finanszírozott bölcsőde tekintettel arra, hogy a 10 000 fő alatti település nem köteles önkormányzati bölcsődét fenntartani.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosítása következtében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a településen 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a negyven főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításnak az Önkormányzat 2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) számú NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak igényfelmérési kötelezettsége van.

A települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy szülő vagy más törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő)  április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és

minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatainak alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja –e a negyven főt.

Az önkormányzat mini bölcsődei ellátás formájában kívánja biztosítani a bölcsődei szolgáltatást.

Kérem a Tisztelt szülőket, hogy igények megismerése, felmérése érdekében szíveskedjenek bölcsődei ellátás iránti igényüket, indokolással együtt 2020. április 15. napjáig a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Irodában (4287 Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó) bejelenteni.

 

Vámospércs, 2020. 02. 17.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                            Kanyóné Papp Klára

                                                                                                       jegyző


 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester