Városháza


 TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉRŐL

 

 

Ezúton tájékoztatom a lakosságot arról, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete már korábban döntött arról, hogy a település teljes közigazgatási területére kiterjedően új településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv és leírása, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) készített.

A településfejlesztési koncepció elkészülte után a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) előzetes tájékoztatási szakasza indul meg. Az előzetes tájékoztatási dokumentáció és a Vámospércs város településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 5/2017 (III.27.) önkormányzati rendelet a település honlapján (www.vamospercs.hu) olvasható, illetve papír alapon megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában.

Vámospércs, 2019. április 17.

Ménes Andrea

polgármester

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester