Városháza


 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lakóhelyén 2018. december 31 - ig a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. , 2019. január 1 - től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el a víziközmű - szolgáltatást . Közös c élunk, hogy az átállást, a szolgáltató váltást gördüléken n y é tegyük. Tájékoztatjuk, hogy a vízmérő k leolvasását e lőreláthatólag 2018. december 1 - je és 20 - a között végzik el a TRV Zrt . munkatársai. A szolgáltató váltás elengedhetetlen feltétel e a F elhasználókkal történő elszámolás. A TRV Zrt. által kiállított utolsó számla 20 19. januárban kerül kézbesí tésre Önök felé. Kérjük , a korrekt elszámolás érdekében segíts e munkánkat, s az adott időpontban biztosíts a a bejutást a felhasználási helyére ! Segítő közreműködés é t , együttműködését előre is köszönjük! Kelt; Szolnok, 2018. november 28 . Tisztelettel,

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.                                   Debreceni Vízmű Zrt.

 

- Lakossági értesítő

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester