Városháza


 

 

TISZTELT LÁTOGATÓ!
Szeretettel köszöntjük Vámospércs honlapján!

 

Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődik településünk, az itt élő emberek ünnepei és mindennapjai iránt. Remélem, Vámospércsről olyan információk birtokába jut, mely arra ösztönzi Önt, hogy személyesen is ellátogasson városkánkba.

Vámospércs több mint 700 éves múltra visszatekintő település. Városunk történelmében mégis a legfontosabb dátum, 1605. december 12, amikor a „Hajdú Magna Chartának” is nevezett Korponai kiváltságlevelében Bocskai István letelepítette a hajdúkat.

A fegyverforgató hajdúk a nekik adományozott véráztatta, hadak járta földön, virágzó szabad városokat hoztak létre, melyek közül a legkisebb Vámospércs volt.

A hajdúk nemcsak Bocskaiért és hitükért, de vallásukért, a protestáns hitért is harcoltak. A szabad vallás gyakorlatát a Bécsi béke biztosította, 1610-ben nálunk is református egyházat alapítottak. Ugyanilyen múltra tekint vissza az iskolaalapításunk is, templom és iskola...

A történelem minket sem kímélt, de az időközben elveszített városi rangunkat, - az itt élő emberek hitével, és összefogásával- 2001-ben sikerült visszaszereznünk.

Ezt követően, kihasználva kedvező földrajzi elhelyezkedésünket, fokozatosan térségi szerepünk megerősítésére törekedtünk, s a szomszédos Nyírmártonfalvával, Nyíracsáddal, Nyírábránnyal, Fülöppel, Újlétával egészségügyi, szociális feladatok, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására hoztunk létre társult intézményeket. 2012. decemberében nyitotta meg kapuit a Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelőnk, mely hat település összefogásával valósulhatott meg, s mely helyben biztosít a házi, gyermek és fogorvosi ellátás mellett egyéb szakorvosi ellátásokat is a környékben élő közel húszezer lakos számára.

Térségi feladatellátásunkat erősíti, hogy 2013. januárjától a Nyíradonyi Járáshoz tartozunk, s ezen belül járási szintű kisvárosként Kormányablak létesítésére kaptunk lehetőséget, így megvalósítva azt a kormányzati törekvést, hogy még közelebb, s közvetlenebb formában juthassanak az állampolgárok ügyeik elintézésének lehetőségéhez.

A fent említettekből is kitűnik, hogy városunk igazi kulcstelepülésként jelentős központi szerepet kapott és tölt be, a Dél-Nyírség több települése számára.

Erre a szerepre predesztinálja a település közlekedés-földrajzi fekvése. Debrecen és a magyar-román határ között fekvő települések, csak Vámospércsen keresztül kapcsolódhatnak be az Észak-Alföldi Régió és az ország vérkeringésébe.

Több önkormányzati társulásnak vagyunk tagjai, melyek közül az egyik a Vámos Települések Országos Szövetsége, mely a vámos elő, vagy utónevű  településeket szervezte egy családba határon innen és túl, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának anyagi és erkölcsi támogatása mellett.

Féltve őrizzük szűkebb és tágabb lakóhelyünk szokásait, hagyományait, fennmaradt szellemi értékeit. Hagyományőrző, Országos Arany Minősítéssel rendelkező népdalkörünk 2007-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Elődeink tárgyi emlékeit a település tájházában gyűjtötték össze helyi emberek, hogy méltó helyen őrizhessük meg utódaink számára. Művelődési ház, tele-és információs ház, városi és iskolai könyvtár, tájház, mozi ad teret a civil szféra működési területeinek.

Fontos számunkra a városban élő etnikai közösséggel való jó kapcsolat ápolása, lehetőséget teremtve számukra találkozásokra, programok megvalósítására, roma közösségi házat adtunk át 2008. januárjában.

Az itt élő emberek összefogásának köszönhető, hogy tanuszoda, és műfüves labdarugó pálya épülhetett, lehetőséget teremtve gyermekeink tehetségének kibontakoztatásához. Frissen alakult asztalitenisz egyesületünk, immár országos hírű eredményeket produkál a helyiek nagy büszkeségére.

A város többsége a Református Egyházközösséghez tartozik, de Baptista, Római és Görög Katolikus gyülekezetben is gyakorolják hitéletüket a helyi emberek. Az egyházakkal és civilekkel együttműködve szervezzük és tartjuk meg országos és helyi ünnepeinket, melyek azért fontosak számunkra, mert erősítik az összetartozásunkat.

Szép nevelési-oktatási eredményekkel dicsekedhet óvodánk és a Mátyás király nevet viselő alapfokú művészeti iskolánk, amelyek épületei az elmúlt évben lettek felújítva és bővítve, méltó feltételeket biztosítva a nyugodt munkához.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Romániában lévő Szilágynagyfaluval, annak református gyülekezetével, oktatási intézményével, futballcsapatával.

A kijelölt ipari övezetünkben főként termelő, asztalosipari, élelmiszeripari, építőipari, mezőgazdasági gépeket gyártó, valamin biotermékeket előállító vállalkozások települtek.

Az elért eredményeinkre büszkék vagyunk, ezek a sikerek adnak újabb erőt az előttünk álló feladatokhoz.

Vámospércs dinamikusan fejlődő kis város, mely lakosai bíznak a jövőben. Ezért a 2006-ban megválasztott képviselő-testület legfontosabb feladata az volt, hogy megtervezze a város hosszú távú un. Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, melyet honlapunkon is megtekinthet.

A gyönyörű természeti környezetünk is figyelmet érdemel, mely szolid lankáival, gyönyörű erdeivel, valamint a föld mélyében 93 fokos termálvizével hivalkodik.

Egy jelentős magánbefektetés eredményeként Európa golftérképén is szerepelünk,  hisz Kelet-Magyarországon egyedülállóként egy 18 szakaszos golfpálya épült Vámospércsen.

Az általunk megálmodott jövő csak összefogással valósulhat meg!  Vannak lehetőségeink, általunk megfogalmazott kitörési pontjaink, melyek megvalósításához partnereket keresünk.

Talán éppen Önt, kedves olvasó!

Őszintén várom az Önnel való személyes találkozás pillanatát is, hogy figyelmébe ajánlhassam a Nekünk legkedvesebb kisváros, Vámospércs különleges értékeit, s hogy megtapasztalhassa az itt élő szorgalmas, s rendkívül vendégszerető emberek kedvességét.

 

Érdeklődését megköszönve

       Ménes Andrea
       polgármester

 

 

 

 

 

 

A weboldalak tartalmai folyamatos frissítés, illetve feltöltés alatt állnak.

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester