Kanyóné Papp Klára
Kanyóné Papp Klára
Jegyző

elugy_banner_2.png


KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Letölthető formátum (MS Word)

 

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

  1. 1.A fentiek alapján az alábbiak szerint tesszük közzé a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.09-09-016948 - 4287 Vámospércs Béke u. 3.) adatait:

-          vezető tisztségviselő neve:                     Dr. Rácz Norbert

-          tisztsége:                                               ügyvezető igazgató

-          közvetve, vagy közvetlenül nyújtott

 pénzbeli juttatás:              Bruttó 150 000 Ft / hó díjazás 

             (Vámospércs Város Önkormányzata

            Képviselő-testületének 15/2018. (I.29.)

            számú határozata alapján 

Felügyelő Bizottság tagjai:

-          Elnök:                                                   Gazsi Lajos

-          megbízási díj:                                       0 Ft (díjazás nélkül)

-          Tag:                                                       Ádám Magdolna

-          megbízási díj:                                       0 Ft (díjazás nélkül)

-          Tag:                                                        Sarudiné Oláh Enikő

-          megbízási díj:                                        0 Ft (díjazás nélkül)

  1. 2.A fentiek alapján az alábbiak szerint tesszük közzé a Vámosvíz Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.09-09-020121 - 4287 Vámospércs Béke u. 3.) adatait:

-          A Törvény 2. § (1) bekezdés (c) pont (cb) a Munkatörvénykönyvben meghatározottak alapján történik.

 

-          A Törvény 2. § (1) bekezdés (c) pont (cc) alpontja NEM RELEVÁNS

 

 

-          vezető tisztségviselő neve:                       Dr. Rácz Norbert

-          tisztsége:                                                   ügyvezető igazgató

-          közvetve, vagy közvetlenül nyújtott

pénzbeli juttatás: (munkabér)                 bruttó 75.000 Ft/hó díjazás

            (Vámospércs Város Önkormányzata

            Képviselő-testületének 98/2017. (X.11.)

            számú határozata alapján 

A felügyelőbizottsági tagok adatai
15/1. Polgárné Nagy Elvira (an.: Zubály Margit) 
4287 Vámospércs, Váci Mihály utca 37.
Jogviszony kezdete: 2017/10/15
  A változás időpontja: 2017/10/15
  Bejegyzés kelte: 2017/11/08 Közzétéve: 2017/11/10
  Hatályos: 2017/10/15 ...
15/2. Szabó Gyula (an.: Németh Irén) 
4287 Vámospércs, Iskola utca 2. I. em. 4.
Jogviszony kezdete: 2017/10/15
  A változás időpontja: 2017/10/15
  Bejegyzés kelte: 2017/11/08 Közzétéve: 2017/11/10
  Hatályos: 2017/10/15 ...
15/3. Kövér Attila (an.: Fürtös Ella) 
4263 Nyírmártonfalva, Szőlőhely utca 18.
Jogviszony kezdete: 2017/10/15
  A változás időpontja: 2017/10/15
  Bejegyzés kelte: 2017/11/08 Közzétéve: 2017/11/10
  Hatályos: 2017/10/15 ...

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester

KatonaDolog(indexKep)