Kanyóné Papp Klára
Kanyóné Papp Klára
Jegyző

elugy_banner_2.png


A szürkeszínel jelölt módosítások a rendelet számra kattintva a rendelettel együtt letölthetőek

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 
 

S.sz.

Rendelet száma, kihirdetés ideje

Rendelet tárgya

Rendelet hatálybalépésének időpontja

Megalkotás időpontja

Megjegyzés *

 
 

1.  

2/1993.

Az utcák lakói és az önkormányzat közötti útépítési együttműködési megállapodásról szóló rendelet

1993. február 15.

1993. február 1.

Módosítása:

 

1993.II.5.

6/1994. (III.28.)

 

 

 

 

2.  

9/1994

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet

1994. július 1.

1994. június 27

Módosításai:

 

1994.VI. 28.

21/1999.(XII.14.),

 
 

7/2000.(II.14.),

 

23/2000.(XII.18.),

25/2001.(XII.17.),

19/2002.(XII.16.),

 

4/2003.(II.14.)

 

 

 

 

3.  

7/1998.

Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet

1998. április 1.

1998. március 30.

Módosításai:

 

1998.III. 31.

5/1999.(V.31.),

 

20/1999.(XII.14.)

 

2/2003.(II.14.)

 

29/2005.(XII.09.)

 

20/2007. (X.10.)

 

 

 

4.  

8/2002.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelet

2002. szeptember 15.

2002. augusztus 26.

 

2002.IX.6.

 

5.  

9/2002.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendelet

2002.szeptember 15.

2002. augusztus 26.

Módosításai:

 

2002.IX.6.

25/2008.(XI.24.)

 

6.  

10/2003.

Vámospércs Város címerének, zászlójának megállapításáról és használatának szabályairól szóló rendelet

2003. április 15.

2003. március 31.

Módosításai:

 

2003.IV.7.

26/2008. (XI.24.)

 

7.  

11/2003.

Vámospércs Városi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet

2003. április 15.

2003. március 31.

Módosításai:

 

2003.IV.7.

1/2010. (II. 15.)

 

8.  

12/2003.

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet

2003. április 15.

2003.március 31.

Módosításai:

 

2003. IV.7.

15/2008. (VII.22.)

 

 

9.  

15/2003.

Az utcanév- és házszámtáblákról szóló rendelet

2003. június 20.

2003.április 18.

 

2003.IV.23.

 

10.  

17/2003.

A közművelődés helyi szabályairól szóló rendelet

2003. június 15.

2003. május 26.

 

2003.VI.6.

 
 

11.  

25/2003.

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet

2003.október 15.

2003. szeptember 29.

 

2003.X.7.

 

12.  

26/2003.

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról szóló rendelet

2004. január 1.

2003. szeptember 29.

 

2003.X.7.

 

13.  

29/2003.

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet

2003. november 15.

2003. október 29.

 

2003.XI.7.

 
 
 

14.  

1/2004.

Egyes helyi rendeletek módosításáról szóló rendelet

2004. január 1.

2004. január 26.

 

2004.I.27.

 

15.  

2/2004.

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet

2004. február 1.

2004. január 26.

Módosításai:

 

2004. I.27.

2/2005. (II.10.)

 

22/2005. (XII.09.)

 

24/2007.(XII.28.)

 

1/2007. (I.15.)

 

6/2009. (III.30.)

 

16/2009. (XII.21.)

 

13/2010. (XII.15.)

 

25/2011. (XII.15.)

 

6/2012. (III. 26.)

 

16.  

10/2004.

Egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet

2004. május 1.

2004. április 19.

 

2004. IV. 23.

 
 

17.  

16/2004.

Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló rendelet

2004. július 10.

2004. június 28.

 

2004.VII.07.

 

18.  

19/2004.

A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet

2004. szeptember 15.

2004. augusztus 30.

 

2004. IX.08.

 

19.  

20/2004.

A levegő védelmének, valamint az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet

2004. szeptember 15.

2004. augusztus 30.

Módosításai:

 

2004.IX.08.

15/2005. (IX.09.)

 

20.  

22/2004.

Az állattartás helyi szabályairól szóló 30/2003. (X.29.) és az állattartás során alkalmazandó védőtávolságokról szóló 31/2003. (XI.28.) rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet

2004. szeptember 15.

2004. augusztus 30.

 

2004. IX.08.

 

21.  

23/2004.

A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról szóló 20/2003. (IX.08.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet

2004. szeptember 15.

2004. augusztus 30.

 

2004.IX.08.

 
 
 
 
 

22.  

30/2004.

A vásárokról és piacokról szóló rendelet

2004. november 29.

2004. december 10.

Módosításai:

 

2004. XII. 09.

16/2005. (IX.09.)

 

21/2005. (XI.16.)

 

2/2007. (I.15.)

 

 

23.  

9/2005.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet

2005. július 1.

2005. május 30.

Módosításai:

 

2005.VI.10.

31/2005. (XII.23.)

 

16/2006. (VII.01.)

 

3/2007. (I.15.)

 

12/2007. (IV.16.)

 

23/2007.(XII.28.)

 

4/2008.(II.04.)

 

30/2008. (XII.16.)

 

15/2009.

 

(XII. 21.)

 

7/2010. (V.20.)

 

14/2010. (XII.15.)

 

4/2011. (II.15.)

 

26/2011. (XII.15.)

 

 

24.  

10/2005.

A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet

2005.július 15.

2005. június 27.

Módosításai:

 

2005.VII.08.

28/2005. (XII.09.)

 

1/2006. (II.11.)

 

12/2008. (VI.09.)

 

20/2008.(IX.15.)

 

27/2008.(XII.16.)

 

21/2011. (X.24.)

 

 

 

25.  

17/2005.

A közterület-használat rendjéről

2005. november 1.

2005. augusztus 29.

Módosításai:

 

2005.IX.09.

27/2005. (XII.09.)

 

11/2008. (IV.21.)

 

 

26.  

18/2005.

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2005. szeptember 15.

2005. augusztus 29.

Módosításai:

 

2005.IX.09.

26/2005. (XII.09.)

 

34/2005. (XII.23.)

 

 

27.

20/2005.

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

2005. november 1.

2005. október 24.

Módosításai:

 

2005.XI.01.

2/2009. (II.16.)

 

28.

23/2005.

A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 23/2003. (IX.01.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

2006. január 1.

2005. november 28.

 

2005.XII.09.

 

29.

29/2005.

Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 7/1998. (II.23.) sz. rendeletet módosító 2/2003. (II.14.) sz. rendelet –a továbbiakban: R.- hatályon kívül helyezéséről

2006. január 1.

2005. november 28.

Módosításai:

 

2005.XII.09.

20/2007.(X.10.)

 

30.

6/2006.

A zajvédelem szabályairól szóló 21/2004. (IX.08.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2006. március 13.

2006. február 27.

 

2006. III. 10.

 

31.

7/2006.

Az önkormányzat alaptevékenységét kiegészítő tevékenységeiről és azok térítési díjairól

2006. március 13.

2006. február 27.

 

2006.III.10.

 

32.

12/2006.

A luxusadó helyi szabályairól

2006. április 15.

2006. március 27.

 

2006.IV.07.

 

33.

13/2006.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályokról

2006. április 15.

2006. március 27.

Módosításai:

 

2006.IV.07.

21/2006. (IX.18.)

 

20/2011. (X.04.)

 

34.

19/2006.

A Vámospércs Város településrendezési tervében mérnöki beavatkozást igénylő területként jelölt részeken változtatási tilalom elrendeléséről

2006. augusztus 14.

2006. augusztus 2.

Módosításai:

 

2006.VIII.14.

2/2008.(II.04.)

 

3/2008.(II.04.)

 

13/2008. (VI.09.)

 

14/2008. (VI.09.)

 

 

35.

22/2006.

A képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és elnökeinek tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

2006. október 30.

2006. október 13.

Módosításai:

 

2006.XI.24.

18/2008. (IX.19)

 

3/2009. (II.11.)

 

5/2009. (III.11.)

 

36.

21/2007.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv alapján a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről

2007. október 31.

2007. október 30.

 

2007.X.30.

 

37.

1/2008.

Vámospércs Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről

2008. február 04.

Módosításai:

 

2008.II.04.

1/2009.(II.16.)

 

8/2010. (VIII.16.)

 

38.

23/2008.

Talajterhelési díjról

2008.11.05

Módosításai:

 

2008.  (XI.05.)

3/2010.(III.02.)

 

 

39.

14/2009.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006./123/EK irányelvvel érintett rendeletek felülvizsgálatáról

2009. (X.21.)

 

2009. (X. 21.)

 

40.

2/2010.

A 2010. évi költségvetéséről

2010. március 02.

Módosításai:

 

2010. (III.02.)

9/2010.(VIII.16.)

 

11/2010. (X.19.)

 

1/2011. (I.19.)

 

9/2011.(IV.28.)

 

 

41.

6/2010.

Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

2010. április 26.

 

2010. (IV.29.)

 
 

42.

12/2010.

A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

2010. december 15.

 

2010. (XII.15.) 

 

43.

2/2011.

2011. évi költségvetésről

2011. február 15.

Módosításai:

 

2011. (II.15.)

2/2011. (melléklet)

 

melléklete

14/2011. (IV.28.)

 

16/2011. (VIII.10.)

 

22/2011. (XI.14.)

 

5/2012. (III. 26.)

 

 

44.

3/2011.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

2011. február 15.

2011. február 16.

Módosításai:

 

2011. (II.15.)

18/2011. (X.04.)

 

2/2012. (II.13.)

 

45.

5/2011.

Az Önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési és ellátási térítési díjak megállapításáról

2011. február 15.

2011. február 16.

Módosításai:

 

2011. (II.15.)

7/2011. (III.01.)

 

46.

6/2011.

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

2011. február 15.

2011. február 16.

 

2011. (II.15.)

 

47.

8/2011.

Vámospércs Városi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

2011. március 16.

2011. március 17.

 

2011. (III.16.)

 

48.

10/2011.

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

2011. április 28.

2011. április 28.

 

2011. (IV.28.)

 

49.

11/2011.

A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

2011. április 28.

2011. április 28.

 

2011. (IV.28.)

 

50.

12/2011.

Az egyes kitüntető díjak adományozásáról

2011. április 28.

2011. április 28.

 

2011. (IV.28.)

 

51.

13/2011.

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról

2011. április 28.

2011. április 28.

Módosításai:

 

2011. (IV. 28.)

13/2011. (IV.28.)

 

17/2011. (X.04.)

 

2/2012. (II.13.)

 

3/2012. (II. 13.)

 

52.

15/2011.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

2011. május 31.

 

2011. (V. 31.)

 
 
 

53.

19/2011.

Az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról

2011. október 04.

2011. október 05.

23/2011. (XI.30.)

 

2011. (X.04.)

 

54.

24/2011.

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

2011. december 15.

2011. december 15.

 

2011. (XII.15.)

 

55.

1/2012.

Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2012. február 13.

 2012. február 13.

 

56.

2/2012.

 A helyi adókról

 2012. február 13.

 2012. február 07.

 

2012.(II.13.)

 
 
 

57.

 

58.

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester

KatonaDolog(indexKep)