Városháza


elugy banner 2Általános tájékoztató

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

E ügyintézés

Elekronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 

--> KORONAVÍRUS Tájékoztatók itt! <--

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről szóló 190/2020. (V.8.) Kormányrendelet szerinti bejelentés megtehető az alábbi e-mail címen: bejelentes@vamospercs.hu

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A koronavírus kapcsán Vámospércs város vonatkozásában hozott intézkedésekről

Tisztelt Vámospércsi lakosok!

A Kormányzati intézkedéseket, az intézményvezetőkkel, valamint a helyi Jelzőrendszer tagjaival történt egyeztetéseket, valamint az emberi élet védelmét mindenekelőtt figyelembe véve az alábbi intézkedések megtételét tartjuk szükségesnek Vámospércs városban:

 

ÓVODA

Az Óvoda 2020. március 16. napjától (hétfő) ügyeleti rendben továbbra is fogadja azokat az egészséges gyermekeket, akiknek elhelyezését a szülők semmilyen módon nem tudják megoldani. Kérjük a szülőket, hogy legkésőbb 2020. március 16. napján (hétfő) 15,00 óráig jelezzék az Óvodában az ügyelet iránti igényüket!

Visszajelzés hiányában úgy tekintjük, hogy a szülő a gyermek elhelyezéséről gondoskodni tud!

Amennyiben a családban az egyik szülő nem dolgozik, az Óvoda a gyermek átvételét automatikusan megtagadhatja.

A gyermekek fogadása az Óvoda zárt előterében történik, ahol az intézmény dolgozója várja az óvodásokat. Egyéb indokból az Óvoda területére belépni TILOS! Kérjük a Tisztelt szülőket, hogy a gyermeket kizárólag egy hozzátartozó kísérje, aki az idősek iránti felelősségünket figyelembe véve ne 60 év feletti nagyszülő legyen!

Az Óvoda házirendjére, szabályzataira, valamint a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyermekek óvodai ellátására csak egészséges gyermekek tekintetében van lehetőség!  

További tájékoztatást a lényeges információkról az eljárásrenddel kapcsolatban az Intézmény vezetője, és az óvodatitkár nyújt az alábbi elérhetőségeken:

Németh Jánosné:                  +36-20-559-3738

                                               +36-52-210-026

Csányiné Birki Bernadett:   +36-30-305-0567

 

 

 

ISKOLA

  1. március 16. napjától (hétfő) határozatlan ideig az iskola bezár, a diákok az intézményt nem látogathatják, az oktatás digitális tanrend szerint folyik. Az Intézmény az iskolára vonatkozó minden további információt - beleértve a gyermekétkeztetést is - a KRÉTA rendszerben közöl a tanulóival!

A kiscsoportos gyermekfelügyelet lehetőségéről a Kormányrendelet megjelenését követően határoz az Intézmény, és ez alapján nyújt további tájékoztatást!

 

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom, illetve óvodai ügyeleti rendszer fennállása idején – miután tanítási, nevelési szünet nem került elrendelésre – Önkormányzatunk -kizárólag elvitellel - továbbra is biztosítja a gyermekek intézményi gyermekétkeztetését, függetlenül attól, hogy a gyermek napközben az intézményben, vagy otthon tartózkodik.

Amennyiben valamely nap(ok)ra nem kéri gyermeke étkeztetését, úgy azt kérem - változatlan módon, továbbra is - jelezzék a köznevelési intézmény erre illetékes munkatársainak, akik napi szinten továbbítják a lemondásokat az Élelmezési Intézményünk felé. Ellenkező esetben az élelmezési tevékenységünk tervezhetetlenné és pazarlóvá válik!   

Jelen helyzetre való tekintettel a debreceni, vagy más településen lévő köznevelési intézményekbe (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium) beíratott gyermekek esetében is lehetőség van arra, hogy a gyermek tartózkodási helye szerinti (vámospércsi) önkormányzat biztosítsa az intézményi gyermekétkeztetést. Ennek módja az, hogy a szülő elsőként vegye fel a kapcsolatot a más településen lévő köznevelési intézménnyel (azzal, amelyiknél erre a nevelési- vagy tanévre az intézményi gyermekétkeztetést megigényelte), ott módosítsa/mondja le az intézményi gyermekétkeztetést, illetve ennek megtörténtéről szerezzen be igazolást.

Ezt követően, a helyi Élelmezési Intézményünket (Vámospércs, Iskola utca 1.) keresse meg a gyermek helyi élelmezési nyilvántartásba vételével kapcsolatban, illetve a kedvezményekről történő nyilatkozat megtétele céljából.       

Az ételt kizárólag elvitellel 11:00 - 13:00 óra között, az Élelmezési Intézmény hátsó átvevő helyiségében (az általunk biztosított műanyag dobozokban) lehet átvenni. Az ételért csak egy személy érkezzen, az étel helyszínen történő elfogyasztása és az ebédlő igénybevétele tilos. 

Az esedékes étkeztetés térítési díjak helyszínen, készpénzben történő fizetése szünetel.

A térítési díjak átutalással történő kiegyenlítéséről és minden egyéb kapcsolódó ügyben az Élelmezési Intézmény ad bővebb felvilágosítást a +36-52-210-024. telefonszámon. Az Élelmezési Intézmény bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 61400007-15100711, kérjük, hogy befizetéskor a közlemény rovatban a számla számára hivatkozzon. 

 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

A Szociális Szolgáltató Központban teljes körű látogatási tilalom van, amely a nappali ellátásban résztvevőkre is vonatkozik 2020. március 16. napjától.

A Támogató Szolgáltatást továbbra is a megszokott módon vehetik igénybe a lakosok az Intézményben szabályozott körülmények szerint!

A térítési díjak befizetése az intézményvezető által szabályozott módon történik!

További felvilágosítást az Intézmény vezetője, Pigniczki Mónika nyújt a +36-20-559-8227, és a +36-52-210-081 telefonszámon.

 

VÁMOSPÉRCSI MIKROTÉRSÉGI

CSALÁD-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A Rendkívüli helyzet időtartama alatt az intézményben az ügyfélfogadás szünetel! Sürgős esetben telefonos segítséget vehetnek igénybe a +36-52-591-030 telefonszámon!

A házi segítségnyújtás a megszokott rendben történik!

Tisztelettel kérem a 60 év feletti, illetve a nyugdíjas vámospércsi lakosokat, hogy ne hagyják el otthonukat!

Azon idős emberek részére, akiknek nincs cselekvőképes felnőtt hozzátartozója a településen, igény szerint segítséget nyújtunk a bevásárlásban, a receptek kiváltásában, a csekkek befizetésében.

Igényüket jelezhetik Ménes Andrea polgármesternél a +36-20-410-8834 telefonszámon, vagy napközben a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a +36-52-591-503 telefonszámon!

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Könyvtár és a kulturális intézmény határozatlan ideig zárva tart, a szolgáltatásai és rendezvényei határozatlan ideig szünetelnek!

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A rendkívüli helyzet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban (4287 Vámospércs, Béke u. 1., és Nagy u. 4. sz., (beleértve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodáját is) az ügyfélfogadás szünetel.

Az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, az alábbi telefonszámon. +36-20-268-7844.

Kérjük a Tisztelt ügyfeleket, hogy kérelmeiket elsősorban elektronikusan szíveskedjenek benyújtani, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Szociális ügyekben a +36-52-591-510-es számon tudunk felvilágosítást nyújtani. A szükséges nyomtatványok átvételére és a kérelmek benyújtására a Hivatal főbejáratának előterében biztosítunk lehetőséget!

Helyi adó ügyekben a +36-52-591-015 telefonszámon nyújtunk tájékoztatást!   

VÁROSI PIAC

A Városi Piac továbbra is zavartalanul üzemel! Felhívjuk a lakosság figyelmét a fokozott higiéniai előírások betartására!

 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A rendkívüli helyzet időtartama alatt a háziorvosi és fogorvosi ellátást az alábbiak szerint vehetik igénybe:

  • Kérjük, hogy telefonon egyeztessenek háziorvosukkal, és az utasításaik alapján szíveskedjenek eljárni!
  • A szükséges gyógyszerek felírását is telefonon szükséges egyeztetni!
  • A fogorvosi ellátást rendelési időben is kizárólag sürgős esetekben vehetik igénybe, telefonos egyeztetést követően!
  • A gyermekorvosi alapellátás a Piac u. 4. sz. alatt a Rendelőintézet szabályai szerint történik!
  • Az Orvosi Ügyelet zavartalanul működik, melyet kérem, hogy a fentiekhez hasonlóan csak telefonos egyeztetést követően szíveskedjenek felkeresni. Telefonszám: +36-52-210-018

 

Vámospércs, 2020. március 15.

 

                                                                                               Ménes Andrea

                                                                                                polgármester

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester