Városháza


Tisztelt Lakosság!

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, időskorúak tartós bentlakásos intézményében, egy férfi és egy női férőhely megüresedett. Ennek betöltésére várjuk, olyan vámospércsi férfi és női lakosok jelentkezését, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetve a törvényi előírásoknak megfelelnek.

A jelentkezéshez benyújtandó nyomtatványok az intézményben kérhetők.

Új igénybevevő felvétele:

 

Jelenleg intézményünk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. szeptember 07. napján kelt határozata alapján, a szakosított ellátást nyújtó szociális intézménybe új ellátott a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - Sars CoV-2 teszt – negatív eredmény birtokában vehető fel.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében, az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását.

A benyújtott kérelmek alapján, az intézményi férőhely betöltéséről Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő – testülete dönt.

További felvilágosítást az Intézmény vezetője, Pigniczki Mónika nyújt a 20/559-8227, és a 52/ 210-081 telefonszámon.

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester