Városháza


 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a vészhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működésének rendjéről szóló 556/2020 (XII.4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján, az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Amennyiben a koronavírus járvány következtében elvesztette munkahelyét, vagy egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzetbe került és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult lenne, kérem szíveskedjen a szociális irodát az 52/591-510 telefonszámon hétfőtől- péntekig 8 órától - 12 óráig felhívni, ahol ügyintézőink az eljárással kapcsolatban felvilágosítást adnak Ön részére.

 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal által folyósított ellátások időtartama is meghosszabbodik az alábbiak szerint:

  • A vészhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság a vészhelyzet megszűnésének napjától számított 90 nappal meghosszabbodik.
  • Az egészségügyi szolgáltatásra igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a vészhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.
  • Amennyiben az időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT), gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj felülvizsgálata a veszélyhelyzet idejére esik, az esedékes felülvizsgálatot a folyósító szerv a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig fogja lefolytatni.

                                                                                                    Kanyóné Papp Klára

                                                                                                               jegyző

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester