Városháza


Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4287 Vámospércs, Nagy utca 28. 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2018. október 16. - 2023. október 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Nagy utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű működtetése, a vezetéshez kapcsolódó munkáltatói és egyéb feladatok ellátása, figyelemmel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú  
   szakirányú végzettség, szakképesítés,
 •   Szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •   magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •   Felsőfokú képesítés, szociális szakvizsga,
 •   számviteli, költségvetési szerv vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •    vezetői tapasztalat, gazdálkodás területén jártasság - Legalább 1-3 év szakmai
  tapasztalat,
 •    helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 •   Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.
 •  Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló postai feladószelvény másolata, az Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
 •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41.§-a szerinti összeférhetetlenség, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó elfogadó szándéknyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ménes Andrea polgármester nyújt, a 52-591-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Béke utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4139/2018, valamint a beosztás megnevezését: Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető.
 •   Személyesen: Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület személyesen hallgatja meg. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •   Vámospércsi Hírek újság
 •   honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vamospercs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 7.

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester